Tagalog motivational quote

Kagustuhan ang pagiging masaya. Maaari mong piliing maging masaya. May mga magpapalungkot sa iyo sa buhay, pero nasa iyo kung magpapaapekto ka o hindi.
– Valerie Bertinelli

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *